Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 6 / y, tr (y, tre)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Tìm từ viết sai trong các từ sau ?

Đáp án

Tìm từ viết sai trong các từ sau ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích