Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 22 / Xăng - ti - mét. Đơn vị đo độ dài


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

  • ngắn hơn
  • dài hơn
  • 6cm
  • 4cm
  • 10cm
- Đoạn thẳng AB dài
.
- Đoạn thẳng CD dài
.
- Đoạn thẳng AB
đoạn thẳng CD.
Đáp án
- Đoạn thẳng AB dài
.
- Đoạn thẳng CD dài
.
- Đoạn thẳng AB
đoạn thẳng CD.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích