Lớp 6 / Môn Lịch Sử / Tuần 3 / Xã hội nguyên thủy


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Xã hội nguyên thủy tan rã đưa con người sang xã hội mới?
Đáp án
Xã hội nguyên thủy tan rã đưa con người sang xã hội mới?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích