Lớp 6 / Môn Lịch Sử / Tuần 3 / Xã hội nguyên thủy
Câu hỏi
Xã hội nguyên thủy tan rã đưa con người sang xã hội mới?
Đáp án
Xã hội nguyên thủy tan rã đưa con người sang xã hội mới?
Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích