Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 29 / Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền dấu (><=) vào ô trống :

26km + 7km  16km 26km + 8km  17km

Đáp án

Điền dấu (><=) vào ô trống :

26km + 7km  16km 26km + 8km  17km

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích