Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 2 / Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Chọn phát biểu đúng trong những câu sau:
Đáp án
Chọn phát biểu đúng trong những câu sau:
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích