Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 2 / Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
Câu hỏi
Chọn phát biểu đúng trong những câu sau:
Đáp án
Chọn phát biểu đúng trong những câu sau:
Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích