Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 23 / Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • hình a
  • hình b
  • hình c
Từ hình vẽ trên ta có:
- Chiếc bút dài nhất nằm ở
.
- Chiếc bút ngắn nhất nằm ở
.
Đáp án
Từ hình vẽ trên ta có:
- Chiếc bút dài nhất nằm ở
.
- Chiếc bút ngắn nhất nằm ở
.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích