Lớp 6 / Môn Toán / Tuần 11 / Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Trên tia Ox, vẽ A, B, C sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 5cm.

Vậy trong ba điểm A, B, C thì điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Đáp án

Trên tia Ox, vẽ A, B, C sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 5cm.

Vậy trong ba điểm A, B, C thì điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích