Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 17 / ut, ưt (bút, mứt)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm từ chứa vần ut, ưt thả vào ô trống:

  • sút
  • đứt
  • bút
a.
màu
b.
dây
c.
bóng
Đáp án
a.
màu
b.
dây
c.
bóng

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích