Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 13 / uôn, ươn (chuồn, vươn)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền tiếng "lượn", "muộn", "cuộn" hay tiếng "sườn" vào chỗ trống dưới đây cho thích hợp ?
"Đàn yến bay …. trên trời."

Đáp án

Điền tiếng "lượn", "muộn", "cuộn" hay tiếng "sườn" vào chỗ trống dưới đây cho thích hợp ?
"Đàn yến bay …. trên trời."

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích