Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 16 / uôm, ươm (buồm, bướm)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm các hình ảnh có vần uôm hay vần ươm thả vào ô trống sao cho phù hợp với tên gọi:

a. thuyền buồm
b. hồ Gươm
c. con bướm
Đáp án
a. thuyền buồm
b. hồ Gươm
c. con bướm

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích