Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 9 / uôi, ươi (chuối, bưởi)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
tỉ m…; tức t…; n… nấng

Đáp án

Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
tỉ m…; tức t…; n… nấng

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích