Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 23 / uơ, uya (huơ, khuya)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm tiếng chứa vần hay uya thả vào ô trống:

  • huơ
  • khuya
  • thuở
a. trăng
b.
xưa
c.
tay
Đáp án
a. trăng
b.
xưa
c.
tay

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích