Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 13 / ung, ưng (súng, sừng)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
nhớ nh…; chào m…; hạt v…
Đáp án
Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:
nhớ nh…; chào m…; hạt v…
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích