Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 19 / uc, ưc (trục, lực)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm từ chứa vần uc hay vần ưc thả vào ô trống:

  • trục
  • phức
  • khúc
  • rực
a. thơm
b. sáng
c.
mía
d. cần
Đáp án
a. thơm
b. sáng
c.
mía
d. cần

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích