Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 24 / uât, uyêt (xuất, duyệt)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm tiếng chứa vần uât hay vần uyêt thả vào ô trống:

  • tuyệt
  • xuất
  • khuyết
  • thuật
a.
đẹp
b.
điểm
c. nghệ
d.
khẩu
Đáp án
a.
đẹp
b.
điểm
c. nghệ
d.
khẩu

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích