Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 24 / uân, uyên (xuân, chuyền)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy tìm các hình ảnh có vần uân hay vần uyên thả vào ô trống sao cho phù hợp với tên gọi:

a. bóng chuyền
b. huân chương
c. chim khuyên
Đáp án
a. bóng chuyền
b. huân chương
c. chim khuyên

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích