Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 8 / ua, ưa (cua, ngựa)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:

th… thớt; đ… cợt; một n…

Đáp án

Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp:

th… thớt; đ… cợt; một n…

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích