Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 5 / u, ư (nụ, thư)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Điền "củ" hay "cử" vào chỗ trống cho thích hợp ?
............từ
...........tạ

Đáp án

Điền "củ" hay "cử" vào chỗ trống cho thích hợp ?
............từ
...........tạ

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích