Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 3 / Tỷ lệ bản đồ
Câu hỏi
Nếu mỗi lục địa Á, Âu, Mĩ, Phi được thể hiện trên một bản đồ và các bản đồ có cùng tỉ lệ với nhau, thì bản đồ của lục địa nào có kích thước nhỏ nhất?
Đáp án
Nếu mỗi lục địa Á, Âu, Mĩ, Phi được thể hiện trên một bản đồ và các bản đồ có cùng tỉ lệ với nhau, thì bản đồ của lục địa nào có kích thước nhỏ nhất?
Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Giữa các bản đồ có cùng tỉ lệ với nhau, đối tượng nào có diện tích nhỏ hơn trên thực tế thì bản đồ thể hiện đối tượng đó có diện tích nhỏ hơn và ngược lại.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích