Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 3 / Tỷ lệ bản đồ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Nếu mỗi lục địa Á, Âu, Mĩ, Phi được thể hiện trên một bản đồ và các bản đồ có cùng tỉ lệ với nhau, thì bản đồ của lục địa nào có kích thước nhỏ nhất?
Đáp án
Nếu mỗi lục địa Á, Âu, Mĩ, Phi được thể hiện trên một bản đồ và các bản đồ có cùng tỉ lệ với nhau, thì bản đồ của lục địa nào có kích thước nhỏ nhất?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích