Lớp 6 / Môn Ngữ Văn / Tuần 1 / Từ và cấu tạo từ tiếng Việt.
Câu hỏi
Nhận định nào sau đây nói không đúng về tác dụng của từ láy trong văn chương?
Đáp án
Nhận định nào sau đây nói không đúng về tác dụng của từ láy trong văn chương?
Có 0 gợi ý cho câu hỏi này! 0

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích