Lớp 6 / Môn Ngữ Văn / Tuần 1 / Từ và cấu tạo từ tiếng Việt.


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Nhận định nào sau đây nói không đúng về tác dụng của từ láy trong văn chương?
Đáp án
Nhận định nào sau đây nói không đúng về tác dụng của từ láy trong văn chương?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích