Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 25 / Trừ các số tròn chục (Tuần 25)
Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

   
     
 
Đáp án
   
     
 

Giải thích

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích