Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 24 / Trừ các số tròn chục


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo thả các số phù hợp để hoàn thành các phép tính sau:

  • 60
  • 80
  • 20
  • 30
  • 40
  • 10
a. 90 - 80 =
b. 70 - 40 =
c. 80 - 10 - 30 =
 
d. 60 - 20 - 20 =
Đáp án
a. 90 - 80 =
b. 70 - 40 =
c. 80 - 10 - 30 =
 
d. 60 - 20 - 20 =

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích