Lớp 1 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 33 / Trời nóng, trời rét


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Trời rét kéo dài vào mùa nào ?

Đáp án

Trời rét kéo dài vào mùa nào ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích