Lớp 1 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 30 / Trời nắng, trời mưa


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Nếu trời mưa nhiều, kéo dài có thể xảy ra hiện tượng:

Đáp án

Nếu trời mưa nhiều, kéo dài có thể xảy ra hiện tượng:

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích