Lớp 4 / Môn Khoa học / Tuần 2 / Trao đổi chất ở người ( tiếp theo )


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

 

Đáp án

Cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

 

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích