Lớp 4 / Môn Khoa học / Tuần 2 / Trao đổi chất ở người ( tiếp theo )
Câu hỏi

Cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

 

Đáp án

Cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

 

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích