Lớp 4 / Môn Khoa học / Tuần 1 / Trao đổi chất ở người


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả các từ thích hợp vào chỗ trống:

  • vui chơi
  • bệnh viện
  • gia đình
Con người hơn hẳn những sinh vật khác vì: cuộc sống con người cần tình cảm
, tình cảm bạn bè, hàng xóm, tình cảm anh chị em, con người còn cần ăn mặc, nhu cầu
, giải trí, trường học,
, các phương tiện giao thông, ...
Đáp án
Con người hơn hẳn những sinh vật khác vì: cuộc sống con người cần tình cảm
, tình cảm bạn bè, hàng xóm, tình cảm anh chị em, con người còn cần ăn mặc, nhu cầu
, giải trí, trường học,
, các phương tiện giao thông, ...

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích