Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 18 / Tổng của nhiều số


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án thích hợp vào ô trống:

  • 6
  • 16
  • 15
  • 4
  • 5
  • 7
chú gà
 
chú gà
 
chú gà
Có tất cả
chú gà.
Đáp án
chú gà
 
chú gà
 
chú gà
Có tất cả
chú gà.

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích