Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 29 / Tô chữ: L, M, N


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo, thả đáp án phù hợp vào ô trống:

  • thẳng
  • trái
  • đứng
  • móc
Chữ M hoa gồm 4 nét là:
- móc ngược
- thẳng
-
xiên
-
ngược phải
Đáp án
Chữ M hoa gồm 4 nét là:
- móc ngược
- thẳng
-
xiên
-
ngược phải

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích