Lớp 3 / Môn Tự nhiên xã hội / Tuần 14 / Tỉnh ( thành phố ) nơi bạn đang sống


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cơ quan nào chịu trách nhiệm điều khiển hoạt động của một tỉnh, thành phố ?

Đáp án

Cơ quan nào chịu trách nhiệm điều khiển hoạt động của một tỉnh, thành phố ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích