Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 15 / Tìm số trừ (tuần 15)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm x – y, biết:
93 – x = 72
38 – y = 19
Đáp án
Tìm x – y, biết:
93 – x = 72
38 – y = 19
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích