Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 14 / Tìm số trừ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả các số sau vào ô trống thích hợp

  • 39
  • 81
  • 29
  • 49
Số bị trừ 98
45 68
Số trừ
26 16
Hiệu 17 13
19
Đáp án
Số bị trừ 98
45 68
Số trừ
26 16
Hiệu 17 13
19

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích