Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 15 / Tìm số bị trừ (tuần 15)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm x + y, biết:
x – 29 = 4
y – 17 = 18
Đáp án
Tìm x + y, biết:
x – 29 = 4
y – 17 = 18
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích