Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 11 / Tìm số bị trừ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Hai số có hiệu là số liền trước số 30. Biết số trừ là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số. Vậy số bị trừ bằng .

Đáp án

Hai số có hiệu là số liền trước số 30. Biết số trừ là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số. Vậy số bị trừ bằng .

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích