Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 26 / Tìm số bị chia (tuần 26)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm x:
30 = x : 3
Đáp án
Tìm x:
30 = x : 3
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích