Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 25 / Tìm số bị chia


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Cho:

   X - 9 = 39

   Y : 8 = 5

Kết quả X - Y bằng: 

Đáp án

Cho:

   X - 9 = 39

   Y : 8 = 5

Kết quả X - Y bằng: 

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích