Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 26 / Tìm một thừa số của phép nhân (tuần 26)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 2 rồi chia cho số chẵn lớn nhất có một chữ số thì bằng 1.
Đáp án
Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 2 rồi chia cho số chẵn lớn nhất có một chữ số thì bằng 1.
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích