Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 23 / Tìm một thừa số của phép nhân


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Có 30 học sinh xếp thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ?
Đáp án
Có 30 học sinh xếp thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích