Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 9 / Tìm một số hạng trong một tổng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Một vườn cây có 3 loại cây : cam, nhãn, đào. Tổng số của 3 loại cây là số lớn nhất có hai chữ số trừ đi 9. Biết số cây cam là số nhỏ nhất có hai chữ số tròn chục có tổng bằng 3, số cây cam nhiều hơn số cây nhãn 12 cây. Vậy số cây đào là  cây.

Đáp án

Một vườn cây có 3 loại cây : cam, nhãn, đào. Tổng số của 3 loại cây là số lớn nhất có hai chữ số trừ đi 9. Biết số cây cam là số nhỏ nhất có hai chữ số tròn chục có tổng bằng 3, số cây cam nhiều hơn số cây nhãn 12 cây. Vậy số cây đào là  cây.

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích