Lớp 1 / Môn Toán / Tuần 1 / Tiết học đầu tiên


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Dụng sau đây tên là gì?

  • Bút chì
  • Bút bi
  • Bút mực 
Dụng cụ trên tên là
Đáp án
Dụng cụ trên tên là

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích