Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 31 / Tiền Việt Nam (Tuần 31)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Lan mua 3 cái nhãn vở. Mỗi cái nhãn vở giá 300 đồng. Hỏi Lan phải trả bao nhiêu tiền ?

Đáp án

Lan mua 3 cái nhãn vở. Mỗi cái nhãn vở giá 300 đồng. Hỏi Lan phải trả bao nhiêu tiền ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích