Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 30 / Tiền Việt Nam


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Nga mua 1 cái bánh hết 400 đồng và 1 hộp sữa hết 500 đồng. Hỏi Nga phải trả tất cả bao nhiêu tiền ?

Đáp án

Nga mua 1 cái bánh hết 400 đồng và 1 hộp sữa hết 500 đồng. Hỏi Nga phải trả tất cả bao nhiêu tiền ?

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích