Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 16 / Thực hành xem đồng hồ (Tuần 16)


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả giờ tương ứng với các sự kiện trong tranh:

Bé đánh răng lúc 6 giờ sáng
Ông dẫn bé đi học lúc 7 giờ sáng
Bé chơi đồ hàng lúc 16 giờ
Đáp án
Bé đánh răng lúc 6 giờ sáng
Ông dẫn bé đi học lúc 7 giờ sáng
Bé chơi đồ hàng lúc 16 giờ

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích