Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 15 / Thực hành xem đồng hồ


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Kéo thả đáp án đúng vào ô trống: 

  •  
  •  
  •  
Lan ngủ dậy lúc 13 giờ chiều:
Đáp án
Lan ngủ dậy lúc 13 giờ chiều:

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích