Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 25 / Thực hành xem đồng hồ.


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Buổi biểu diễn văn nghệ bắt đầu lúc 19 giờ. Hà đến nhà hát lúc 19 giờ 10 phút. Hỏi Hà đến sớm hay muộn ?
Đáp án
Buổi biểu diễn văn nghệ bắt đầu lúc 19 giờ. Hà đến nhà hát lúc 19 giờ 10 phút. Hỏi Hà đến sớm hay muộn ?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích