Lớp 6 / Môn Sinh Học / Tuần 3 / Thực hành: Quan sát tế bào thực vật


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Cho các bước tiến hành thí nghiệm quan sát tế bào thịt quả cà chua chín dưới kính hiển vi. Hãy sắp xếp lại theo đúng quy trình làm thí nghiệm.
1. Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu ánh sáng.
2. Sử dụng ốc điều chỉnh để quan sát rõ mẫu vật.
3. Cắt đôi quả cà chua chín, dùng kim mũi mác cạo một ít thịt quả.
4. Đặt và cố định tiêu bản trên bàn kính.
5. Lấy 1 bản kính đã nhỏ sẵn giọt nước, đưa đầu kim mũi mác vào sao cho các tế bào cà chua tan đều trong giọt nước rồi nhẹ nhàng đậy lá kính lên.
Đáp án
Cho các bước tiến hành thí nghiệm quan sát tế bào thịt quả cà chua chín dưới kính hiển vi. Hãy sắp xếp lại theo đúng quy trình làm thí nghiệm.
1. Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu ánh sáng.
2. Sử dụng ốc điều chỉnh để quan sát rõ mẫu vật.
3. Cắt đôi quả cà chua chín, dùng kim mũi mác cạo một ít thịt quả.
4. Đặt và cố định tiêu bản trên bàn kính.
5. Lấy 1 bản kính đã nhỏ sẵn giọt nước, đưa đầu kim mũi mác vào sao cho các tế bào cà chua tan đều trong giọt nước rồi nhẹ nhàng đậy lá kính lên.
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích