Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 26 / Thực hành: Phân tích biểu đồ, nhiệt độ, lượng mưa
Câu hỏi

 Nhìn vào biểu đồ chọn phát biểu đúng là:

Đáp án

 Nhìn vào biểu đồ chọn phát biểu đúng là:

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Nửa cầu Bắc có mùa nóng diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9, mùa lạnh diễn ra từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, ở nửa cầu Nam thì ngược lại.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích