Lớp 6 / Môn Địa Lý / Tuần 21 / Thực hành: đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỷ lệ lớn
Câu hỏi

Cho lươc đồ sau, hãy cho biết đỉnh nào nằm phía dưới đường đồng mức 700m nhưng nằm trên đường đồng mức 600m?

               

Đáp án

Cho lươc đồ sau, hãy cho biết đỉnh nào nằm phía dưới đường đồng mức 700m nhưng nằm trên đường đồng mức 600m?

               

Có 1 gợi ý cho câu hỏi này! 1

Gợi ý 1

Quan sát trên lược đồ.

Giải thích

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích