Lớp 2 / Môn Toán / Tuần 18 / Thừa số - Tích


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Chọn đáp án đúng với hình vẽ:

Đáp án

Chọn đáp án đúng với hình vẽ:

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích