Lớp 6 / Môn Ngữ Văn / Tuần 2 / Thánh Gióng


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi
Chuyện gì đã xảy ra trong khi Gióng đánh giặc?
Đáp án
Chuyện gì đã xảy ra trong khi Gióng đánh giặc?
: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích