Lớp 1 / Môn Tiếng Việt / Tuần 34 / Tập viết: Tô chữ X, Y


Tài khoản khách chỉ được thử 1 câu. Đăng ký là thành viên LIKA để học miễn phí mỗi ngày.

Câu hỏi

Em hãy kéo, thả đáp án đúng vào ô trống:

a. Chữ X hoa
b. Chữ Y hoa
Đáp án
a. Chữ X hoa
b. Chữ Y hoa

( Chú ý: Dạng bài tập chọn đáp án - học sinh kéo thả các lựa chọn vào ô trống )

: :
0 Coolpoint
0
0%
Hỏi đáp - HD24
Báo lỗi câu hỏi
Video giải thích